Jin a Jang

Jin & Jang

Jin a Jang je základní princip Čínské wellness filosofie, která hovoří o protikladech, které existují ve všech živých tvorech. V životě jsou dva základní energetické systémy, které jsou si protikladné a navzájem na sobě závislé. Koncept Jin a Jang má původ v dávné čínské filosofii a popisuje dvě navzájem opačné a doplňující se síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části vesmíru.

Jin je odstředivá síla, vzniká rotací Země kolem vlastní osy, směřuje zevnitř ven, směrem k vesmíru. Projevuje se jako vnitřní, klidný, zpomalující, ochlazující, zatemňující, tělesný a stahující. Jang je dostředivá síla přicházející z kosmu a projevuje se jako vnější, pohyblivý, zrychlující, oteplující, rozjasňující, energetický a rozpínající se.

Jin a Jang síly jsou považovány za periodické, pohyblivé a měnící se navzájem, zastoupeny bílou tečkou na černé Jin straně symbolu, a černou tečkou na bílé Jang straně.

Yin_Yang

Jin a jang spolu tvoří vyvážený celek a naprostou harmonii. Nemůžou existovat odděleně, nemají začátek ani konec a každá síla má v sobě zárodek síly druhé. Znamená to, že nic není absolutně bílé nebo černé a za určitých okolností se tedy Jin může stát Jangem a naopak.

JANG znázorňuje mužský princip, aktivitu, pozitivitu, horko, oheň, světlo, sílu, sucho, slunce. Plyne nahoru a je rozpínavé. V Monádě zobrazen bílou barvou. Tělesné symptomy patřící k Jangu jsou například: horečka, pocení, zácpa, chronická žízeň, suché rty a ústa, tmavá moč, těžký dech, rychlý pulz, podrážděnost.

JIN znázorňuje ženský princip, negativitu, pasivitu, chlad, jemnost, zemi, noc, vodu, vlhkost, Temnotu, smrt, měsíc. Plyne dolů a stahuje se. V Monádě zobrazen černou barvou. Tělesné symptomy patřící k Jinu jsou například : špatně fungující střeva, nedostatek žízně, mělký dech, pomalý pulz, letargie, mrazení, studené ruce a chodidla.