CHITOSAN

 

 

Složení Chitosanu: prášek chitosanu 85 %, chitin 15 %.
Je vyroben z krunýřů červenonohých mořských krabů.

Složení Chitosanu PLUS: prášek chitosanu (300 mg ve 2 kapslích).
Zdrojem je houba Apergillus Niger.

 

Chitosan je přírodní produkt regulující biologické procesy a funkce lidského organismu.
Brzdí proces stárnutí, zvyšuje imunitu, je dobrým preventivním prostředkem, reguluje biologické rytmy a napomáhá rychlému uzdravení organismu člověka.
Chitosan je připraven na základě poznatků tradiční čínské medicíny. Je vyroben z přírodní suroviny a jeho působení na organismus spočívá ne v tom, aby vyléčil nějaké určité onemocnění, ale v tom, aby reguloval všechny biologické procesy a funkce lidského organismu a vytvořil co nejvíce optimální prostředí pro biologickou rovnováhu v organismu, v důsledku čehož se člověk cítí spokojeně a zdravě.

Zvláštnosti produktu:
1) V lidském organismu se vlivem trávicích enzymů a též kaseinu, který je obsažen v kravském mléce Chitosan rozpadá na nízkomolekulární látky a lehce se organismem vstřebává.

Chitosan se rozpouští v kyselém prostředí a přeměňuje se ve skupinu kladných iontů. Molekuly chitinu obsahují aminoskupiny (NH) a v reakci s kyselinou vytvářejí soli.
2)
Chitin po rozpuštění získává vlastnost gelu a má silnou absorpční schopnost = je schopen vázat na svůj povrch řadu různých škodlivých látek.
3)
Chitin je přírodní vláknina, není toxický a nemá vedlejší účinky.
4)
Chitin neovlivňuje určitý orgán, ale ovlivňuje lidský organismus jako celek.

Exkluzivní přednosti:
1) Čistota potravinového doplňku je vyšší než 85 procent, a proto je účinný pro vstřebávání jakýchkoliv toxických látek. Svými vlastnostmi působí preventivně např. proti vzniku nádorů tlustého střeva a prsu.
2)
Chitin působí preventivně proti vzniku alergických reakcí.
3)
Chitin je dietetickou vlákninou s kladným nábojem. Účinek působení chitinu je při dlouhodobém užívání stálý. Přípravek je neškodný.
4)
Chitosan má jako jeden z druhů dietetické vlákniny všechny její vlastnosti. V trávicím ústrojí přijímá vodu, bobtná a získává absorpční vlastnost. Přípravek se nerozpouští a není vstřebáván organismem. Chitosan napomáhá peristaltice (pohybu) trávicího ústrojí, zvětšuje objem stolice, zkracuje dobu průchodu tráveniny střevem, snižuje tlak ve střevech a zamezuje vstřebávání škodlivých složek ze stravy organismem, zlepšuje stolici, zabraňuje vzniku rakoviny tlustého střeva. Díky své strukturní zvláštnosti má produkt specifické preventivní vlastnosti.

Chitosan je vzácná vláknina, která má schopnost na sebe vázat tuk o velikosti desetinásobku své vlastní hmotnosti! Díky tomu se její molekuly stávají pro tělo moc velké na strávení, jen projdou střevem, aby mohly být následně vyloučeny se stolicí. Výsledkem je, že do organismu vstřebáváte méně tuku, tedy i méně kalorií…(pomáhá při léčbě obezity).

Vlastnosti:
Chitosan je biologickou celulózou.  Svými vlastnostmi se chitin podobá lidskému fibrinu, který se podílí na procesech srážení krve. Je to přírodní vláknina, není toxický a nemá vedlejší účinky. Chitosan obsahuje rozpustné a nerozpustné složky vlákniny. Při vnitřním použití se rozpustná část díky trávicím fermentům štěpí, vstřebává se do krve a organizmus si ji osvojuje v podobě nízkomolekulárních složek. Nejdůležitější z nich je kyselina hyaluronová, která se dostává do složení mezibuněčné hmoty, buněčných membrán, sklovité hmoty oka a která slouží jako "cementujíci" prostředek spojovacího tkaniva. Druhá část, která se fermenty nerozpouští a nevstřebává se do krve, se ve střevě po spojení s tekutinou přeměňuje na gelotvornou masu.

Nerozpustná část účinkuje následovně:
- působí v žaludečně střevním traktu jako silný absorbent

- podporuje peristaltiku střevního traktu
- snižuje zažívání škodlivých složek potravy organismem a vylučuje toxické látky (soli, těžké kovy – olovo, rtut', kadmium, radionuklidy, chemická barviva...)
- obnovuje mikroflóru zažívacího traktu a odstraňuje disbakteiózu
- normalizuje trávicí proces
- díky kladnému náboji zabraňuje osvojení záporně nabitých tuků, spojuje se s nimi a odstraňuje je v nezměněné  podobě spolu s výkaly

Rozpustná část má následujíci účinky:
- Chitosan má alkalické pH, proto vytváří vhodné prostředí na aktivizaci lymfocytů, které ničí cizorodé a zhoubné buňky, je tedy imunokorektorem

- potlačuje rakovinovou intoxikaci, obnovuje apetit, zabraňuje rakovinové kachexii (rychlé ztrátě váhy nemocných se zhoubnými novotvary)
- protože je schopný přilnout k vnitřnímu povrchu cév, zabraňuje metastazování rakovinových buněk, v lymfatických a cévních cestách brání jejich přenosu do dalších orgánů
- snižuje hladinu lipidů (tuků v krvi), tedy i cholesterolu na normu, spojuje se s žlučovou kyselinou, pomocí níž se cholesterol vstřebává
- snižuje krevní tlak, odstraňuje negativní působení kuchyňské soli (NaCl) při hypertenzi. Tento efekt je podmíněný tím, že Chitosan (kladný iont) se spojuje s iontem chóru z kuchyňské soli (záporný iont) a odstraňuje ho spolu se stolici a zabraňuje vytvoření angiotenzinu =látky vyvolávající prudké stažení cév, které způsobuje zvýšení arteriálního tlaku
- snižuje hladinu cukru v moči a u nemocných s nadbytečnou váhou působí jako profylaktický prostředek při riziku vzniku cukrovky
- zlepšuje mikrocirkulaci tkaniv, odstraňuje stažení cév zejména nejmenších kapilár. Zlepšuje drenážní vlastnosti (schopnost očisty) lymfatického systému, který je hlavním místem hromaděni toxických látek a nejhůře se poddává detoxikaci, očišťuje vnitřní stěny cév.

Blahodárné působení Chitosanu na pokožku a její poranění:
- aktivizuje hojení popálenin a povrchu ran bez vytváření jizev, protože stimuluje růst kolagenových vláken kůže, které zabezpečují elasticitu pokožky a jsou zdrojem výživy pro růst vlastních buněk kůže

- při nanesení na ránu má dezinfekční, krev zastavující a bolest odstraňující efekt
- vyběluje a napíná pokožku
- snižuje alergické projevy na pokožce

Působí preventivně proti vzniku nádorových onemocnění:

POKUS: Profesorem japonské univerzity byl proveden unikátní experiment. Podařilo se mu provést transplantaci rakovinových buněk do organismu myší, v důsledku čehož se u nich objevilo rakovinové onemocnění kůže. Nemocné myši byly rozděleny do dvou skupin: první dostávala Chitosan, a druhá ho nedostávala. Výsledkem experimentu u první skupiny, která dostávala Chitosan bylo, že rakovinové buňky zmizely, zatímco druhá skupina, která preparát nedostávala, uhynula. Pokusy na králících vedly ke stejným výsledkům. Zvířata, která dostávala Chitosan se zbavila rakovinových buněk cestou jejich přeměny v normální buňky.

V klinické praxi vedly zkoušky k pozitivním výsledkům. Působení Chitosanu na nádorové buňky je možno shrnout následujícím způsobem:

1) Potlačuje toxin rakovinových buněk. Je známo, že po vzniku rakovinového onemocnění začíná člověk rychle ztrácet na váze. K tomu dochází proto, že rakovinové buňky uvolňují toxin, který negativně ovlivňuje organismus člověka. Chitosan napomáhá odstranění rakovinového toxinu.
2)
Oživuje lymfatické buňky, které jsou schopné zničit nádorové buňky. V lidském organismu je množství lymfatických buněk (například NK buňky, buňky LAK). Jejich unikátnost spočívá v tom, že jsou schopné rozlišit normální buňky od buněk zasažených rakovinou a zasažené buňky zničit. V tomto také spočívá funkce imunity lidského organismu. Největší aktivita lymfatických buněk k rozpoznání a zničení nádorových buněk se projevuje při pH 7,4. Obyčejně však kolem buněk zasažených rakovinou existuje kyselejší prostředí, které zabraňuje aktivitě lymfatických buněk. Použitím Chitosanu je možné upravit rovnováhu pH s přesnosti 0,5 jednotek. Tím se vytváří příznivé prostředí pro působení lymfatických buněk a zničení nádorových buněk.
3)
Zabraňuje šíření nádorových buněk z původního ložiska nádoru. Nádorové buňky se přemísťují krevními a lymfatickými cévami. Chitosan je schopen blokovat přilepení rakovinových buněk ke stěnám cév a zabraňuje tak jejich šíření.

Snižuje hladinu cholesterolu:
Obyčejně stačí jenom vyslovit slovo cholesterol, aby se u lidí ihned objevil pocit strachu. Množí si myslí, že onemocnění cév a srdce, infarkt a sklerózu tepen vyprovokoval právě on Množí se domnívají, že cholesterol je škodlivý pro člověka. Ale ve skutečnosti ej cholesterol nutnou a důležitou látkou pro vznik mozkových buněk, nervů, pohlavních hormonů, buněčných membrán atd. Kromě toho pro strávení a vstřebávání tuků je nutná žlučová kyselina, která také vzniká z cholesterolu. Ale při zvýšení hladiny cholesterolu v organismu se tento usazuje na stěnáchcév, zhoršuje krevní oběh a vyvolává sklerózu tepen. Chitosan může regulovat hladinu cholesterolu a udržovat ho v normálních mezích.

Mechanismus této činnosti vypadá následujícím způsobem:
1) Chitosan zabraňuje vstřebávání cholesterolu do organismu.

Cholesterol, který se dostal do organismu spolu s potravou, se vstřebává střevy. Avšak pro vstřebávání cholesterolu je nutná přítomnost žlučové kyseliny. Chitosan naváže část žlučových kyselin a odvede je z organismu Nedostatek žlučové kyseliny ve střevě vede k její tvorbě ze zásob cholesterolu v organismu. Postupně tak dochází ke snižování hladiny cholesterolu v krvi.
2) Zabraňuje vstebávání tuků.

Protože Chitosan má kladný náboj, v organismu se koncentruje kolemolejových kapek se záporným nábojem, vytváří bariéru pro vstřebávání cholesterolu a tuků. Proto při použítí Chitosanu je koeficient vstřebatelnosti tuků velmi nízký. Někdy se mu říká "tukožrout".
3) Napomáhá přetváření cholesterolu.

Žluč je důležitou složkou trávících šťáv, vytváří se z cholesterolu. Žlučník obsahuje zásobu určitého množství žluče. Obyčejně se žluč v procesu trávení vstřebává tenkým střevem a znovu se vrací do jater a potom do žlučníku. Protože Chitosan se spojuje se žlučí, zabraňuje vstřebávání cholesterolu a odvádí ho z organismu. Pro zachování určité hladiny žluče dochází v játerch k přeměně cholesterolu. Tak se hladina cholesterolu v krvi sníží sama od sebe.
4) Preventivně působí proti vzniku cukrovky.

Klinické zkoušky ukázaly, že Chitosan je efektivním prostředkem. V zemědelské akademii v Tokio byl proveden experiment na zvířatech pro určení vlivu Chitosanu jako prevence vzniku cukrovky. Černé krysy byly krmeny speciálně vyrobeným krmným doplňkem s Chitosanem. Výsledek byl následující. U krys trpících cukrovkou se obsah cukru v moči výrazně snížil. U nemocných cukrovkou došlo při užívání Chitosanu ke snížení množství cukru v moči. Chitosan nemůže nahradit léčbu cukrovky inzulinem nebo léky, ale může tuto léčbu vhodně doplnit. Nesnižujte si dávku léků nebo inzulinu bez souhaldu lékaře.
5) Zlepšuje funkce jater.

Výsledky výzkumu japonských vědců ukázaly, že použití Chitosanu při poruše funkce jater vede ke kladnému efektu léčby. Japonští vědci dávali králíkům krmné doplňky s vysokým obsahem cholesterolu. Zvýšení koncentrace cholesterolu a neutrálních tuků v krvi vedlo k vytvoření "tučných" jater a ke žloutence. Nemocná játra získala červeno-nachovou barvu. Když těmto králíkům začali podávat Chitosan, jejich játra získala původní hnědou barvu, což znamená úplné uzdravení.
6) Absorbuje a odstraňuje z organismu škodlivé látky.

Vývoj vědy a techniky přinesl lidstvu bez pochyb mnoho výhod a blahobytu, ale zapříčinil také nemálo škod. Těžké kovy způsobily celou řadu neobvyklých onemocnění. Například otrava kadmiem (Cd) vyvolává bolesti v kostech, otrava rtutí způsobuje otoky. Současná medicína neumí tyto otravy zcela úspěšně léčit, ale uznává schopnost Chitosanu absorbovat a odstraňovat těžké kovy z organismu. K potvrzení tohoto uvedeme následující historický fakt. Dne 21. června 1993 japonské noviny ASAHI-SHINBUN sdělily celému světu unikátní případ, který se uskutečnil v této zemi. V roce 1993 vláda Ruska přijala rozhodnutí vyzvednout na povrch ztroskotanou atomovou ponorku. Ruští odborníci zakoupili v Japonsku Chitosan k výrobě gelové hmoty. tito odborníci chtěli s její pomoci zaplnit prostor mezi stěnami lodě a tím zabránit pronikání radiace do atmosféry. Výsledky předčily všechna očekávání: Chitosan doopravdy zadržel radioaktivní látky. Tento případ se stal světovou senzací.
7) Odstraňuje bolesti v oblasti kříže a zad.

Čínská medicína věnuje zvláštní pozornosti perifernímu krevnímu oběhu. zavedla takové pojmy, jako jsou "městnání krve", tj. městnání, neprůchodnost krve a tekutin, "vodní otrava". Při městnání krve se periferní výměna zpomaluje, teplota povrchu těla se snižuje, člověk přitom stále cítí chlad, dyskomfort. Protože svalové buňky nedostávají dostatečné množství kyslíku, vznikají bolesti v oblasti kříže a zad. Je nutné rozšířit nejtenčí tepny a zvětšit objem toku krve, a tyto bolesti mizí.

Indikace:
- onkologická onemocnění (sem spadají i metastázy a intoxikace), radioterapie, chemoterapie
- diabetes (i závislí na inzulínu)
- onemocnění jater (i cirhóza)
- srdečně-cévní onemocnění - hypertonické onemocnění, ateroskleróza, infarkt
- obezita a jiné druhy poruchy tukové výměny
- odstraňuje bolesti v oblasti kříže a zad
- onemocnění žaludečně-střevního traktu - disbakterióza, chronická zácpa, meteorismus
- popáleniny, rány a jiná traumata kožního povrchu, plastická kosmetika
- hypoimunní stavy jakéhokoliv původu
- akutní a chronické výrobní a běžné otravy, pobyt v ekologicky nevyhovujících oblastech
- onemocnění dýchacích cest a jiných zánětlivých onemocněních
- práce s počítačem, mobilem = protože Chitosan odstraňuje kromě těžkých kovů, „éček“ a veškeré chemie (léky, antibiotická léčba…) také nadbytek elektromagnetického smogu = všechno to jsou toxiny, které se do nás dostávají dechem, nosem, potravou, kůží = Chitosan je na sebe nabalí a následně vyloučí z organismu. Spadá sem vše, co tělo nestíhá, neumí nebo nedokáže vyloučit!(preventivní dávkou v těchto případech je 1-2 kapsle / 2x / týdně)

UŽÍVÁNÍ A DÁVKOVÁNÍ
Začíná se obvykle 1 kapslí/den, dávku je možné postupně zvyšovat.
Užíváme na lačno cca 20 minut před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.
Léky nebo jiné doplňky stravy užíváme buď 1,5 hodiny před nebo 1,5 hodiny po užití Chitosanu!
Každou dávku je nutno zapít minimálně 200ml vody, aby nedošlo k zácpě či bolestem ve střevech. Též pro plynulý odchod odpadních látek z těla je nutné při užívání dodržovat pitný režim.
Protože Chitosan snižuje kyselost žaludečních šťáv, do vody, kterou ho zapíjíme, přidáme cca
20 kapek citrónu nebo grapefruitu.
Nezahajovat detoxikační léčbu během akutního onemocnění, počkat až horečka či zánět odezní.
Neužívat současně s Dvojitou celulózou.
Dávkování je individuální, podle věku, váhy a diagnózy.

UPOZORNĚNÍ
Nevhodné pro děti do 3let.
Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Produkty neslouží jako náhrada pestré stravy.
Výše uvedené informace slouží pouze pro informační účely a nejsou určeny k nahrazení rad
od kvalifikovaného lékaře. Pokud trpíte chronickou nemocí, jste těhotná či kojíte,
tak se o vhodnosti užití jednotlivých potravinových doplňků informujte u Vašeho lékaře.

*Balení:
Chitosan: 100 kapslí
Chitosan PLUS: 60 kapslí